Den boligsociale indsats i Aalborg Ø

Aalborg Kommune
Fakta

Helhedsplan start/slut: 2021-25

Bevillingsramme:
2019-2026-midler

Boligorganisationer - og afdelinger:
- Alabu Bolig (administrerende): 10, Peter Freuchens Vej (0293,10), 12, Grønlands Torv (913,01), 16, Diskovej (293,13), 18, Umanakvej m.fl. (6), 19, Umanakvej (913,04), 20, Umanakvej (0913,05), 21, Saltumvej (293,14), 23, Skallerupvej (0293,15) og 25, Aggersundvej m.fl.(8)
- Lejerbo Aalborg (deltagende): 158-0, Skallerupparken, 076-0, Fr. Nansensvej og 119-0, Thulevej
- Himmerland Boligforening (deltagende): 50, 51 og 52 
- Vivabolig (deltagende): 7, Peter Freuchens Vej og 8, Thulevej

Kommune: Aalborg

Samlet antal boliger: 3.352

Samlet antal beboere: 6.446

Projektsum: 14,7 mio. kr., (heraf 11,0 mio. kr. i støtte fra Landsbyggefonden).

Kontakt: Anne Louise Larsen, mail: all@alabubolig.dk og tlf.nr.: 27 77 92 80

Aktuelt gældende; opdateringer sker ved større ændringer.

Typer af indsatser

- Familiekurser/forældre og læring ift. førskolebørn
- Kreative læringsforløb for børn og unge
- Uddannelsesvejledning og studiestøtte for unge
- Lommepengeindsats  
- Virksomhedscenter/-netværk målrettet udsatte voksne ledige
- Jobskabelse og praktikordninger ifm. renovering
- Støtte/vejledning for voksne mhp. uddannelse & beskæftigelse
- Sundhedsrettede tilbud/tiltag
- Styrkelse af det frivillige arbejde
- Netværks- og fællesskabsaktiviteter 
- Medborgerskab, demokrati og samfundsforståelse for voksne
- Ungeråd og børnedemokrati

 

Læs mere

Helhedsplanens hjemmeside.

Landsbyggefondens Magasin: Med synergi og samarbejde bliver 2 + 2 til 5 i Aalborg Øst.

 

LÆS OM HELHEDSPLANEN KORT FORTALT